Ons is baie opgewonde oor die nuwe kunsgeleentheid nou beskikbaar vir ons kleiner kinders tussen vyf (5) en agt (8) jaar oud (Graad R tot 3).

Kuns beteken nie net ‘n interessante tydsverdryf om ons kinders mee besig te hou nie, kuns het ‘n baie groter waarde:

Fisiese Ontwikkeling
Teken, inkleur, knip, plak en verf bevorder fyn motoriese verwikkelinge asook hand- oog koördinasie en visuele akuraatheid, alles nodig vir lees, skryf en tel oefeninge.
Klei- en bouaktiwiteite, verf by ‘n esel in ‘n regop posisie bevorder groot motoriese ontwikkeling en ruimtelike oriëntering.

Sosiale en Emosionele Ontwikkeling
Kuns behels ‘n persoonlike weergawe en interpretasie van die kind se eie belewenis. Daarom is elke kind se kunswerke goed en pragtig op sy eie manier. Daar is nie lelike of mooi kuns nie, daar is net persoonlike ekspresiewe kunswerke. Kinders leer om hulleself te aanvaar en hulle eie unieke bydraes te lewer daarom verbeter kuns hulle selfbeeld en selfbelewenis. Hierdie ervaring kan aanleiding gee tot groter prestasie in ander akademiese vakke. Navorsing het ook getoon dat kuns terapeuties is in ‘n stresvolle samelewing waarvan die kind deel is.

KiddieKuns saam met Maatjies
Die kunsklas vind plaas saam met ander kinders van dieselfde ouderdom, daarom leer kinders om mekaar se werk te waardeer, te bewonder en te geniet. Kinders leer persoonlike waardering en genieting van ander mense se manier van uitdrukking. Ruimte word gemaak vir verskillende sieninge waarmee kinders gekonfronteer word sonder om mekaar se werk te kritiseer.

Kognatiewe Ontwikkeling
Kunsprojekte bevorder kreatiwiteit, verbreed insig en ontwikkeling in probleemoplossingsvermoëns. Die kunsaktiwiteite verbeter konsentrasievermoë op prettige wyse en kan dus ook konsentrasie verbeter op ‘n akademiese vlak.