Kleuterkunsklassies

Vanaf 2014 is daar ook nou kleuterklassies beskikbaar vir die ouderdomme 3 tot 4 jaar.

Die kunsklassies werk soos volg:
Mammas woon die klassie saam by en help met die voltooiing van die kleuterkunstakies. Daar is ook ‘n kunspakket wat aangekoop moet word met die inskrywing, die kunspakket bevat als wat nodig is vir die jaar en mammas hoef nie ekstra items saam kunsklassie toe te bring nie.

Omdat die kleutertjies nog bou aan hul konsentrasie vermoëns word daar 45 min. vir hulle klassie geskeduleer maar nie die hele 40 min word toegewy aan die gestruktureerde kunslessie nie.

Die klassie verloop soos volg:

Kiddiekuns word een keer per week aangebied, daar is oggend- of middag klassies beskikbaar.

Klassies duur 40 min. en word opgedeel soos volg:

  • 15 – 20 min        Gestruktureerde kunsprojek.
  • 15 min                 ‘Oop’ kunsprojek.
    (Hier gee ons vrye teuels aan die kleuters se kreatiwiteit en skeppings vermoëns daar is nie noodwendig ‘n
    eindproduk nie.)
  • 5 – 10 min           Opruim en handewas.

Kiddie Kuns Kleuter 2