Inligting

Welkom by KiddieKuns!

KiddieKuns is ‘n buitemuurse oggend- en middagkunsprogram vir kleuters en kinders
3 tot 9 jaar in ouderdomsgroep verband.
KiddieKuns wil vir u kind die maksimum geleentheid bied vir kreatiewe ontwikkeling, daarom gebruik ons ‘n verskeidenheid kunsmedia op tradisionele sowel as nuwe wyses.
KiddieKunslesse sluit ook in: teken, verf, kleiwerk, drukkuns, origami en kunsvlyt.

Kiddie Kuns Kleuter 1

Inligting vir 2015!

KiddieKuns Kurrikulum:

KiddieKunslesse bestaan uit die kunselemente en -beginsels van ontwerp, wat op ‘n ouderdomsgepaste wyse vir die leerders geleer word deur ‘n kunsprojek.
Die kunsprojekte is ook gekoppel aan ‘n tema en daar is heelwat verskillende temas deur die jaar. Verskillende kunstegnieke word ook geleer.

Vanaf 2014 is daar nou ook klassies beskikbaar vir kleuters.
Kleuters 3 – 4 jaar is saam in een groepsklas,
(mammas woon klassie saam die kleuter by en verleen hulp met die kunsprojek.)
Kleuters 4 – 5 jaar is saam in een groepsklas,
(mammas se teenwoordigheid word verwelkom maar die kunswerkies word meer onafhanklik deur die kleuter voltooi.)

Kiddie Kuns Kleuter 3

KiddieKuns datums vir 2015 sal nog bevestig word.

3-4 jaar (40 min kunsklas 1x per week)
4-5 jaar (50 min kunsklas 1x per week)
6-9 jaar (60 min kunsklas 1x per week)

(Per tydsgleuf en in ouderdomsgroep word nie meer as 8 kleuters in ‘n klas ingedeel nie en nie meer as 10 kinders in ‘n klas ingedeel nie.)

Die eerste kunsles bevat ‘Kunsklas het reëls’ en ‘Veiligheidsmaatreëls’ wat ons as “kuns kiddies” moet volg om onsself, sowel as ons maatjies te beskerm. Hier verduidelik ek die korrekte gebruik van die kunsgereedskap en mediums asook hoe om dit skoon te maak en te versorg na ‘n les. Ongewensde gedrag gedurende die kunslessie word bespreek. Mammas sal ingelig word indien voorvalle van ongewenste gedrag voorkom. Ons wil graag almal saam pret hê en dit beteken ons moet saamwerk as ‘n groep.

Die prysstruktuur is soos volg:
Omdat die weke van maand tot maand verskil as gevolg van skool vakansies, werk die struktuur soos volg. Die aantal geskeduleerde lesse se totaal is vooruitbetaalbaar aan die begin van die nuwe maand. (Geskeduleerde klasdatums met die totale prys vir elke maand word met registrasie aan die ouer gegee.)

Op ouer se versoek kan ‘n vasgestelde maandelikse bedrag vir die jaar se kunsklasse uitgewerk word, en is ook vooruitbetaalbaar aan die begin van ‘n nuwe maand.
Vakansietydperk word egter uitgesluit by die bedrag. Kunspakkette en vakansieprogramme is nie ingesluit by kwartaalikse KiddieKunsprogram nie.

KiddieKuns pakket:
Dit word vereis van elke kind wat deel neem aan kiddiekunsklasse om ‘n kunspakket aan te koop.
Die pakket se pryse mag voortdurend verander as gevolg van prysverhoging van die verskaffers.
Die pakket sluit in die kunsmediums vir die jaar asook ‘n rugsak en pennesakkie. Die pakket kan by die kunsklas gestoor word of elke week saam met die leerder gestuur word. Ek versoek wel dat die inhoud van die pakket nie buite die kunsklas gebruik word nie. Pakkette is oordraagbaar van een jaar tot die volgende en wanneer ‘n medium klaar raak, kan u ‘n prys aanvra vir die vervanging daarvan. Van tyd tot tyd sal die leerder gevra word om items sowel as rommelitems, van die huis af te bring vir projekte.

Aan die einde van die kunsjaar is daar ‘n KiddieKuns kunsuitstalling, daarom bly al die kuns projekte by die sentrum vir bewaring en sal na die uitstalling aan die leerders gegee word.

Kiddie Kuns Kit

KiddieKuns Produkte:
Die kunsmediums wat deur KiddieKuns gebruik word is goeie, maar bekostigbare produkte. Sover moontlik gebruik KiddieKuns kinder-vriendelike, nie-giftige produkte wat maklik van die hande afwas. Nuwe of ongewone produkte word gebruik na ‘n verduideliking en veiligheidsmaatreëls bespreek is.

Alle takies word gedoen onder toesig en hulp word verleen aan leerders wat sukkel of onseker is. Kuns sluit ook heelwat knip- en plak takies in. Wanneer daar geknip word, word aandag verleen aan korrekte hantering van die skêr. Skêre word gekies volgens die ouderdomsgroep, en ongewenste gedrag gedurende die takies word dadelik reggestel. Kuns is ‘n morsige aktiwiteit, daarom word hande gereeld gewas en leerders dra voorskote. Maar ten spyte van die voorsorg, beland verf soms op die klere, daarom vra ek dat elke leerder geklee kom in klere wat vuil mag word.

KiddieKuns versoek asb. die volgende:
*Dat u as ouer nie minder as 24 uur vooraf laat weet indien die klas van die week gekanselleer moet word. Klasgelde kan ongelukkig nie teruggegee word nie, maar met die toon van ‘n doktersbrief kan klasse oorgedra word na ‘n volgende maand. Wanneer die kansellasie van KiddieKuns se kant plaasvind sal klasgelde vir klasse wat nie plaasgevind het nie afgetrek word van die volgende betaling. Daar sal ‘n register gehou word van klasse bygewoon.

*Onthou asb. om u kind stiptelik na elke klastyd te kry, omdat klassies na mekaar geskeduleer word, sal daar sal nie noodwendig toesig wees na u kind se klas geëindig het nie (Slegs toepaslik wanneer die ouer nie die klassie saam bywoon nie.)

*Klasgelde word aan die begin van elke nuwe maand betaal.
Dit is noodsaaklik vir die nodige voorbereiding vir die klasse vir die spesifieke maand. (Bv. Op 1 Maart is die klasgeld verskuldig vir Maart se klasse. Ongelukkig sal leerders nie toegelaat word om deel te neem as klasgelde uitstaande of agterstallig is nie.) Ek vra ook asseblief dat kennis gegee word indien u die kunsklasse wil staak. Dit gee my ook die geleentheid om ‘n plaasvervanger vir daardie periode in te pas.

*Elke leerder wat deelneem aan KiddieKuns-kuns aktiwiteite moet oor ‘n kunspakket beskik, deur myself saamgestel en verkrygbaar by my.

*Geen leerder sal toegelaat word om deel te neem aan kuns aktiwiteite sonder die ondertekende Registrasie en Vrywaringsvorm nie.

KiddieKunsgroete,
Mari De Kock

Kiddie Kuns Kleuter 2